Konopie indyjskie, marihuana, skun, haszysz, konopie włókniste ...
TYP KONOPI INDYJSKICH

Konopie prawdopodobnie wywodzą się z terenów podgórskich okalających Himalaje. Uprawia się je bez mała od ok. 10 tys. lat. Już w roku 2737 p.n.e. chiński cesarz Shen Hung opisał lecznicze i narkotyczne działanie tej rośliny. W późniejszych wiekach psychotropowe właściwości wykorzystywane były na wschodzie w rytuałach religijnych i kultowych. Szczególną rolę odegrały w kulturze arabskiej, używane były nie tylko jako narkotyk, lecz również jako środek przeciwbólowy i terapeutyczny. Opisy nacierania olejkami z zawartością ekstraktu z konopi znajdziemy nawet w Biblii. Należy jednak pamiętać, że konopie służyły przede wszystkim jako materiał do produkcji sznurów okrętowych (gdyż praktycznie nie gniją w wodzie i są bardzo wytrzymałe), a także tkanin oraz oleju. W Europie przemysłową uprawę rozpowszechnili Rzymianie, a zastosowania jako używki Europejczyków nauczyli Maurowie, którzy osiedlili się kilka wieków później na terenie półwyspu Iberyjskiego. Lineusz w 1753 r. tworząc systematykę roślin ochrzcił ją mianem Cannabis sativa (konopia siewna), wcześniej znana była jako konopia indyjska- cannabis indica. Powszechną karierę w Europie i Stanach Zjednoczonych konopia zrobiła dopiero pod koniec XIX wieku, wówczas była stosowana jako lekarstwo w wielu schorzeniach m.in.: chorobach neurologicznych, psychicznych, reumatycznych i chorobach płuc. A także w celach relaksacyjnych - zwłaszcza przez cyganerię artystyczną. Z czasem jej znaczenie jako surowca do produkcji przemysłowej zaczęło gwałtownie spadać w związku z wynalezieniem włókien sztucznych, a zainteresowanie jako substancją psychoaktywną rosnąć. Osiągając apogeum w czasie "rewolucji" młodzieżowej w latach 1967- 1971, gdzie stała się narkotykiem kultowym. To właśnie w tym okresie na flagach, transparentach i koszulkach obok Che Gevary, Mao Tse Tunga umieszczano najczęściej siedmiopalczasty liść konopi jako symbol wolności, niezależności i buntu przeciwko "staremu" światu. Jej popularność trwa do dziś i budzi olbrzymie kontrowersje.

CANNABIS SATIVA - to roślina jednoroczna, dwupienna, rozdzielnopłciowa - tzn. rozróżnia się rośliny męskie (płaskonie) i żeńskie (głowacze). Kwiatostany płaskoni i głowaczy mają odmienny kształt wiech. Wiecha męska jest zazwyczaj luźnej budowy, silnie rozgałęziona w kształcie miotełki, a żeńska jest bardziej zwarta. Jej wysokość może dochodzić do 6 metrów, chociaż przeciętnie osiąga nie więcej niż 2 - 3 metry. Ma charakterystyczne siedmiopalczaste (zdarzają się też trzy, pięcio i dziewięciopalczaste) zielone, ząbkowane liście. W warunkach naturalnych osiąga "dojrzałość" po 100 - 130 dniach. Jej skład chemiczny jest bardzo zróżnicowany, zidentyfikowano ponad 400 związków chemicznych w tym ok. 60 substancji psychoaktywnych kannabinoidów (ok. 15 to kannabinole). Najsilniej działającym farmakologicznie związkiem odpowiedzialnym za właściwości psychotropowe konopi jest tetrahydrokannabinol delta9 - THC. Substancja ta znajduje się tylko w liściach i kwiatach a korzeń, łodygi i nasiona są jej całkowicie pozbawione. Znacznie większą jej ilość możemy znaleźć w roślinie żeńskiej (wytwarza więcej żywicy) niż w męskiej. Konopia posiada bardzo wiele odmian, rodzajów i gatunków. Każda z nich ma specyficzną budowę morfologiczną, różnią się gęstością, długością łodyg, kształtem i barwą liści, budową kwiatostanu (tzw. topu) itd. To samo dotyczy nasion; mają różną wielkość (w przybliżeniu jak ryż), kształt (zazwyczaj owalny, lekko spłaszczony), kolor (najczęściej różne odcienie koloru brązowego) i wzorek (cętkowane lub paskowane w nieregularne kształty). Nasiona w uprawie konopi mają pierwszorzędne znaczenie, dlatego też celem pozyskania najbardziej pożądanego materiału siewnego stosuje się sztuczne zapylanie. Pobiera się pyłek z najlepszych roślin danego gatunku zapylając wybrane rośliny żeńskie. Pojawiły się też ostatnio nasiona modyfikowane genetycznie. Cena dobrych nasion może dochodzić nawet do 50 zł za sztukę. Na rynku dostępne są zazwyczaj jako pokarm dla ptaków, ich jakości jest jednak bardzo niska i praktycznie nie nadają się do zasiewu. Tak jak wspomniano na początku konopie rosły w przeszłości w okolicach podgórskich, w tzw. pierścieniu Himalajów, lecz jako roślina mało wymagająca, szybko dostosowała się do innych warunków klimatycznych i obecnie możemy ją spotkać praktycznie na każdej szerokości geograficznej. Oczywiście klimat ma olbrzymi wpływ na jej rozwój i w warunkach naturalnych najlepsze konopie, (jeżeli chodzi o wartość, jako materiał do produkcji narkotyków) udają się na obszarach tropikalnych. Jednak rozwój technologii upraw cieplarnianych spowodował, że jesteśmy w stanie stworzyć każde, nawet najbardziej optymalne warunki.
Przykładem może być uprawa tzw. hydroponiczna, gdzie korzeń rośliny zamiast w ziemi znajduje się w odpowiednim roztworze wody i substancji odżywczych. Istnieje szereg podziałów konopi, najbardziej znany to rozróżnienie na konopie włókniste i narkotyczne. Kryterium w tym wypadku jest zawartość THC w suchym materiale roślinnym. Jeżeli wynosi ono poniżej 0,2 % to mamy do czynienia z konopią włóknistą powyżej z narkotyczną. Taki podział przyjmuje Ustawa. W tym przypadku nie ma znaczenia gdzie i w jakich warunkach rosła roślina oraz z jakiego pochodzi gatunku.

Możemy również podzielić ją na trzy rodzaje:
I. Konopie dzikie
Zawartość włókna jest niska, a THC sięga do 1 % . Rośnie w Azji, półwyspie Bałkańskim oraz Europie Środkowej. W Polsce popularna, charakteryzuje się dużą liczbą łatwo osypujących się nasion. Dojrzałe nasiona są ciemne i mają wzorzystą mozaikę.
II. Konopie narkotyczne
Także mają mało włókna, lecz zawiera do 8 % THC. W górnych partiach łodyg jest silnie ulistniona, szczytowe listki i kwiatostan pokryte są charakterystycznymi włoskami. Jest mocno żywiczna. Wydziela mocny ziołowy zapach. Rosną w Azji i Ameryce Środkowej. W Europie w warunkach naturalnych nie występują.
III. Konopie zwyczajne
Dzielimy je na: północne, pośrednie i południowe. Wobec olbrzymiego bogactwa form, trudno o jakąś konkretną charakterystykę. Zazwyczaj mają dość dużą ilość włókna i znaczne różnice zawartości THC.
Mając na uwadze zawartość tetrahydrokannabinolu oraz kannabidiolu /CBD/ poprzedzającego THC w cyklu przemian, podzielono konopie na następujące typy:
I. Typ narkotyczny:
Zawartość THC > 2%, CBD = 0
Występują w środowisku naturalnym w klimacie gorącym. Do tej grupy zaliczamy konopie - indyjskie, meksykańskie, południowoafrykanskie.
II. Typ pośredni:
Zawartość THC > 0.5%, CBD < 0.5%
Konopie te rosną w klimacie ciepłym i śródziemnomorskim, obecnie przystosowały się do klimatu umiarkowanego.
III. Typ włóknisty:
Zawartość THC < 0.3%, CBD > 0.5%

Są to konopie uprawiane w strefie umiarkowanej i chłodnej.
Istnieją tez odmiany konopi genetycznie modyfikowanej oraz uprawiane specjalnymi metodami. Z jednej strony modyfikacje mają na celu maksymalne zmniejszenie zawartości THC w roślinie, poprzez np.: podniesienie poziomu kannabigerolu (CBG) i kannabidiolu (CBD). W wyniku czego nie dochodzi do wzrostu THC lub jest on niewielki. Taka roślina ma tylko wartość jako "materiał" przemysłowy. W drugim przypadku odwrotnie, dąży się do maksymalnie dużego poziomu substancji psychoaktywnej, aby zwiększy "moc" wytworzonego z niej narkotyku.

Kolejny podział związany jest przede wszystkim z uwarunkowaniami geograficznymi i warunkami klimatycznymi.
- Konopie kolumbijskie "Colombian" - rośliny tego gatunku są wysokie i gęste, liście długie i ząbkowane, jasno zielone. Wytwarza duże kiście kwiatowe tzw. topy.
- Konopie indyjskie "Hindu Kush Range" - dorastają do wysokości 3 metrów, są gęste rozrastają się horyzontalnie, liście szerokie, ząbkowane ciemno-zielone, podobne do liści klonu. Kiście kwiatowe są duże i mocno nasączone żywicą. Wydzielają charakterystyczny intensywny zapach.
- Konopie indyjskie "Ganja" - rośliny osiągają znaczne rozmiary i są rozłożyste. Liście zielone. Kwiatostan gęsty, podłużny, żywiczny, po wysuszeniu tworzy charakterystyczną  "bazie" zwaną powszechnie jako ganja. Produkt ceniony silnie psychoaktywny, kultowy, w przeszłości bardzo popularna w USA.
- Konopie "Jamajka"- rośliny dość wysokie, smukłe o jasno zielonej barwie. Silnie psychodeliczne, spopularyzowane w Stanach w okresie "rewolucji" młodzieżowej oraz przez muzyków reggae. Symbol wyspy.
- Konopie "Meksykańskie" . dorastają do znacznych rozmiarów, posiadają długie liście i końcówki kwiatowe. Istnieje wiele odmian tego gatunku, uważane są za bardzo dobre jakościowo.
- Konopie "Maroko"- niezbyt wysokie, słabo rozgałęzione. Produkuje się z nich bardzo popularny haszysz.
- Konopie południowoafrykańskie "Dagga"- ceniona za klasyczny aromat i słodkawy smak.

Wyżej przedstawiony podział, ukazuje tylko niewielką część gatunków, które rozróżniają fachowcy, praktycznie w każdej części świata możemy spotkać odmienne charakterystyczne dla niego odmiany konopi, związane jest to nie tylko z warunkami klimatycznymi, ale też agrotechnicznymi, poziomem kultury rolnej, jakością nasion i uwarunkowaniami społeczno- historycznymi. Czasami zaś rządzi przypadek.

KONOPIE WŁÓKNISTE (cannabis sativa L. vulgaris) - abstrahując od definicji konopi włóknistej przyjętej w Ustawie, możemy przyjąć, że są to odmiany posiadające właściwości przydatne do celów przemysłowych (celuloza, kompozyty) w mniejszym stopniu włókiennictwa. Po okresie "zachłyśnięcia" się produktami syntetycznymi, następuje powrót do przetwórstwa naturalnego. I tak obecnie z konopi włóknistych produkuje się lub otrzymuje: papier (np. wykorzystywany w przemyśle tytoniowym), jako materiał izolacyjny w budownictwie i przemyśle samochodowym, oleje przemysłowe, spożywcze i lecznicze, jako komponenty w kosmetyce i medycynie (np. bardzo dobre wyniki w leczeniu cukrzycy), do wytwarzania filtrów - nawet w technologii kosmicznej i rakietowej. Paździerze przeznacza się również do produkcji wysokoenergetycznego brykietu. Nadzór na wszystkimi tego typu uprawami w Polsce sprawuje - Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu, który prowadzi również uprawę i selekcję nasion. Przeprowadzona ekspertyza w 1994 r. - przez Instytut Katalyse w Köln - potwierdziła, że zażywanie pod wszelkimi postaciami produktów konopi włóknistej, nie powoduje żadnego działania psychoaktywnego. Ponieważ dawka THC przenikająca do osocza krwi jest niewystarczająca aby takie działanie wywołać. Nawet gdy w grę wchodzą znacznie większe jej ilości w porównaniu do konopiami narkotycznymi. To powoduje, że konopie włókniste jako narkotyk odurzający nie nadaje się dla subkultury narkotykowej. Rozróżnienie konopi narkotycznej od włóknistej na tzw. oko, jest niemożliwe, ale do celów typowo poznawczo - informacyjnych, możemy przyjąć, że obecnie "włókniste" występują pod postacią roślin jednopiennych. Czyli płaskonie i głowacze znajdują się na jednej roślinie. Taka postać rośliny powoduje, że zawartość w niej THC jest bardzo niska i prawie na pewno nie przekracza 0,2%.

UWAGA!
Posiadanie nawet jednej rośliny wyczerpuje znamiona przestępstwa, określonego w Ustawie. Przy czym najważniejsze jest stwierdzenie czy dana roślina, czy rośliny są konopiami włóknistymi czy też narkotycznymi, kryterium jest tutaj zawartość THC. W pierwszym przypadku jest to wykroczenie w drugim z przestępstwo. Do stwierdzenia tego niezbędna jest opinia biegłego. O ile roślina przeznaczona do badań jest dojrzała i rozwinięta, nie stanowi to problemu, gdyż po jej ścięciu, należy ją wysuszyć w przewiewnym, zaciemnionym miejscu i przesłać do laboratorium kryminalistycznego. Gdy rośliny są dopiero w początkowej fazie wzrostu, należy poczekać aż podrosną i dopiero wówczas przeprowadzamy odpowiednie badania. Nie można tego robić w jednostce Policji, gdyż sami narazimy się na zarzuty. Miejscem gdzie roślina powinna zostać przewieziona jest Instytut Włókien Naturalnych lub inna uprawniona do tego placówka naukowo - badawcza. One też wydadzą opinię, co do rodzaju konopi.


MARIHUANA - to nic innego jak połamane, zgniecione lub zmielone liście, kwiatostany i mniejsze łodygi konopi "narkotycznej". Najbardziej "wartościowe" części roślin to kwiatostan, młode listki z górnych części rośliny. Marihuana ma zazwyczaj kolor ciemno zielony i wygląda jak tytoń lub zielona herbata. W zależności od pochodzenia rośliny, z której została "wyprodukowana" może zawierać do 8% THC. Pali się ją w fajkach, fifkach lub w postaci "skręta" (np. z domieszką tytoniu). Rzadko stosowana doustnie jako przyprawa do potraw oraz w formie naparu. Na "czarnym rynku" oferowana detalicznie zazwyczaj w tzw. gramach dealerskich (0,3-0,8 grama), przeliczana jest również na tzw. lufy lub szkła (ilość napełnień końcówki, najpopularniejszej szklanej cygarniczki) np. 5-7 lufek lub szkieł. Cena w/w ilości kształtuje się w granicach 20-30 PLN.

SKUN - to odmiana marihuany (specyficzne określenie używane w Polsce), którą otrzymuje się ze specjalnych upraw. Ma on zwykle jasno - zielony kolor, czasami z białym nalotem, a liście zwinięte we włochate kulki tzw. kotki. Z tak genetycznie i chemicznie zmodyfikowanej rośliny otrzymuje się marihuanę o zawartości nawet ponad 20% THC. Czasami nasączana jest też różnymi substancjami psychoaktywnymi, wzmacniającymi jej działanie lub innymi narkotykami. Nasiona można nabyć m. in. za pośrednictwem Internetu.

HASZYSZ - żywica konopi połączona z tzw. nośnikiem, np.: klejem, woskiem, ziemią, popiołem. Żywicę z rośliny zbiera się w sposób mechaniczny lub w wyniku obróbki chemicznej. Następnie haszysz formuje się w postać chlebków, bloków, walców. Posiada kolor - w zależności od pochodzenia i środka spajającego - od zielonego (khaki) do czarnego. Zawiera 8 - 22 % THC. Najlepszy produkowany jest w Pakistanie, Afganistanie i Turcji. Pali się go w fajkach - haszyszówkach., bądź zmieszany z tytoniem. W detalu sprzedawany w postaci małych kostek, podobnych do czekoladowych lub plastelinowych "kęsków". Palacze "trawki" chętnie sięgają po haszysz, gdyż daje im silniejsze i "głębsze" doznania. Najbardziej znane odmiany to pochodzą z :
- Afganistanu i Pakistanu - Polm, Border Afghan, Border Afghan Lama, Power Afghan
- Holandii - White Window, Purple Outdoor skunk
- Indii - Malana, Malana Cream, Chara Manali, Manali, Manali Pavarti
- Libanu
- Maroka - Ketama Specjal, Ketama, Zero Zero, Polm, Polm Special Sausage, Tile
- Nepalu
- Turcji

OLEJEK HASZYSZOWY - wytwarzany w trakcie destylacji konopi, zawiera do 70% THC, wykorzystywany nie tylko jako środek do odurzania (nasącza się nim papierosy), lecz również w przemyśle kosmetycznym. Poza krajami Bliskiego Wschodu praktycznie niedostępny. Przechowuje się go w nieprzezroczystych buteleczkach.

Działanie i objawy:
- Krótkotrwałe: wesołkowatość, euforia, zmiany percepcji, odprężenie, lekkie pobudzenie, halucynacje. Rozszerzone źrenice, suchy kaszel, suchość w gardle, pragnienie.
- Długotrwałe: wyczerpanie, drażliwość, psychozy, uciążliwy kaszel, nieżyt nosa, osłabienie pamięci. Mogą wystąpić objawy tzw. syndromu amotywacyjnego i nasilić problemy psychiczne.
Skutki przedawkowania: podniecenie, duszności, zmęczenie, paranoje, psychoza. Duża dawka może wywołać: delirium, stan chaosu, halucynacje i omamy.
Zespół abstynencyjny: wzmożona aktywność, bezsenność, brak apetytu, drażliwość.

WAŻNE!
Od dłuższego czasu toczy się publiczna dyskusja dot. ewentualnej legalizacji marihuany, co chwilę jakaś inna instytucja "badawcza" donosi o "wspaniałych" właściwościach konopi i jej przetworów. Ponadto wielu lewicowych lub lewackich polityków twierdzi, że zakazywanie tego "miękkiego" narkotyku to szykana systemu i władzy. Nie chcę wdawać się w ten, dla mnie bezsensowny dyskurs, cisną się jednak pytania na które jakoś brak przekonywujących odpowiedzi: Jakie jest kryterium podziału na narkotyki "miękkie" i "twarde" - Przecież każda substancja działa odmiennie z różnym natężeniem i to jest sprawa oczywista. Ale tzw. skun jest dziesiątki razy silniejszy psychoaktywnie, od marihuany palonej 40 - 30 lat temu! "Trawa" przetworzona z uprawy "doniczkowej" ma do 1% THC a "skun" może mieć i ponad 20% THC. To jest tak jak z alkoholem - wypicie 0,5 litra piwa "dorosły" mężczyzna traktuje jak napój orzeźwiający, a wypicie 0,5 litra spirytusu, to prawie pewna śmierć. Dlaczego więc w niektórych bardziej rozwiniętych krajach piloci wojskowi oraz osoby obsługujące skomplikowany sprzęt są badane na obecność THC w organizmie? Jeżeli jest to tak nieszkodliwe i bezpieczne to spowodowanie wypadku samochodowego pod wpływem tego środka nie powinno skutkować większymi konsekwencjami, ale firmy ubezpieczeniowe jakoś nie zgadzają się z tą opinią. Uwolnienie handlu marihuaną ma spowodować, nadzór państwa nad jej obrotem i wpływy do budżetu z akcyzy lub podatków. Bzdura! Wystarczy popatrzeć na sytuację w Holandii, nielegalny handel rozwinął się tam w sposób niespotykany, bowiem "prywatny" handlarz zawsze jest tańszy i bardziej konkurencyjny. Oczywiste jest również, że "wolny" dostęp do jednego rodzaju narkotyków powoduje zawsze wzrost konsumpcji innych, jest to nieuniknione. Przyczyną może być ciekawość lub konieczność wzmocnienia doznań, gdy "trawka" już nie wystarcza. Przykładów, aż nadto. Nikt mnie nie przekona, że marihuana jest nam do czegoś niezbędna lub konieczna. Tam gdzie pojawiają się używki możemy spodziewać się patologii, degradacji (psychicznej i fizycznej) człowieka, zapaści społecznej i ludzkich tragedii. Alkohol jest dostatecznym tego przykładem, z tym, że jest on nierozerwalnie związany z naszą kulturą i cywilizacją, a narkotyki w każdej postaci są jej obce.


Jacek Wrona | tel. 502 731 574 | tel. 509 626 374 | e-mail:
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione.
Copyright © 2008-2024 Narkoslang.pl
Linki [rozwiń »]: alarmy Częstochowa - pizzeria Regensburg - krata schodkowa - oświetlenie diodowe
[« zwiń]: kod: 1914-0447-2420
Pozycjonowanie - polega na takim zooptymalizowaniu strony oraz rozpowszechnieniu jej w sieci, aby ściśle określona i zindetyfikowana grupa docelowa (target group) miała jak najmniej (lub wogóle nie miała) problemów w dotarciu do niej.