Poradnik - Przepisy prawne - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r z późniejszymi zmianami

Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 - tekst ujednolicony
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Nowelizacja - USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomaniiAkty zmieniające:

Dz.U. 2006 nr 66 poz. 469 2006.04.21
Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Dz.U. 2006 nr 120 poz. 826 2006.07.21
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 2007.01.01
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz.U. 2007 nr 7 poz. 48 2007.02.01
Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Dz.U. 2007 nr 82 poz. 558 2007.06.11
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja - Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 10 czerwca 2010 roku

(Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 962)

Nowelizacja - Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 678)
Jacek Wrona | tel. 502 731 574 | tel. 509 626 374 | e-mail:
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione.
Copyright © 2008-2023 Narkoslang.pl