Publikacje - Książka wydana na terenie Ukrainy
Praca zbiorowa! Tematyką jest taktyka i metody zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej na terenie Unii Europejskiej oraz Ukrainy, Białorusi i Rosji. Mój rozdział dot. metod działania producentów narkotyków syntetycznych, opracowany został na podstawie doświadczeń związanych z likwidacją nielegalnych laboratoriów amfetaminy na terenie Polski.
Jacek Wrona | tel. 502 731 574 | tel. 509 626 374 | e-mail:
Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie surowo wzbronione.
Copyright © 2008-2024 Narkoslang.pl